dr hab. inż. Paweł Obstawski


Dyscypliny KBN:
Inżynieria rolnicza, energetyka
Specjalności:
 energetyka, automatyka

Stopień naukowy: dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe:

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |